Filter by type:

Comparison of Routing Techniques in Wireless Sensor Networks in Terms of Energy Efficiency

Makaleler
Aytug Boyaci, Fikret Ata, Hasan Huseyin Balik
BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 68–87, Mar. 2013
Publication year: 2013

Abstract

In the light of newly developed Technologies, small-sized programmable sensor components capable of various perception and communication capabilities can be designed to collect large scaled data and transmit those to the desired target with partnering methods. A wireless sensor network is defined as a collection of numerous nodes in different locations, organized into a cooperative network in order to follow physical or environmental conditions such as, heat, sound, pressure, motion, pollution…etc. in collaboration. Despite the wireless sensor network systems has a broad range of application areas, limited supplies of power and limited computation and communication capabilities of nodes used in the network brings out various constraints to the designed appliances. Limits of power supply directly affect the lifespan of the wireless sensor networks, thus, studies on the energy efficiency of any node comprising the wireless sensor network has a significant importance. In this work, routing studies developed for wireless sensor networks will be compared in terms of energy efficiency and their superiorities to each other depending on the network structure and environmental conditions will be conceived

Keywords:

 • Wireless sensor networks;
 • Routing techniques;
 • Energy efficiency

Fırat Üniversitesi Dinamik Web Sayfası

Bildiriler
Aytug Boyaci, Mustafa Ulas, Erhan Akbal, Gurkan Karabatak, Ayhan Akbal, Hasan H. Balik
Akademik Bilişim'05, 2005
Publication year: 2005

Özet:

Tüm Fırat Üniversitesi personeli ve öğrencileri başta olmak üzere tüm internet kullanıcılarının Fırat Üniversitesi web sitesini ziyaret ettiklerinde kolay anlaşılabilir bir arayüz ile ulaşmak istedikleri bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilmeleri, bununla beraber site yöneticilerinin de sistemi kolay ve güvenli bir şekilde güncellemesi ve yönetmesi projenin amacıdır.

Aktif Analog Filtrelerde Eleman Değerlerini Belirleyen Bilgisayar Yazılımı

Bildiriler
Turgay Kaya, Melih C. İnce, Erhan Akbal, Mustafa Ulaş, Aytuğ Boyacı
URSI (Union Radio – Scientifique İnternetionale), 2006
Publication year: 2006

Özet:

Aktif analog bant geçiren filtrelerde eleman değerlerinin hesaplanması, devrenin eleman sayısının artmasına bağlı olarak zorlaşmaktadır. Bant geçiren filtre tasarımı yapılırken bu karmaşık işlemleri daha kolay ve daha kısa bir sürede sonuçlandırmak istenen bir durumdur. Bu çalışmada, işlem karmaşasını ortadan kaldıran, her yeni isteğe göre yeni eleman değerlerini hesaplayan ve böylece yeni devrenin tasarımını kolaylaştıran bir bilgisayar programı gerçekleştirilmiştir. Bu program aracılığı ile kullanıcı elle hesaplanması çok zor olan derecelere sahip filtreleri bile hatasız hesaplayabilmektedir.

PACS ve Medikal Görüntülerin Sayısal Olarak Arşivlenmesi

Bildiriler
Aytug Boyaci, Mustafa Ulas
Akademik Bilişim’07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2007
Publication year: 2007

Özet:

Son zamanlarda gelişen teknolojilerin sağlık alanında da uygulama alanlarının artması ile mevcut sorunlara karşı bilişim teknolojileri çözümler üretmişlerdir. En büyük sıkıntı verilerin tamamının metinsel veri olup kâğıt üzerinde olması idi. Ancak son beş yıl içerisinde gelişkinliği açıkça ortaya çıkan Hastane Bilgi Sistemleri ile bu sorun aşılmaya çalışılmış, Medikal görüntüler haricindeki tüm metinsel verilerin sayısal olarak arşivlenmesine yardımcı olunmuştur. Görüntülerin arşivlenmesi problemi ise DICOM standardı ve PACS sistemleri ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Burada görüntü saklama yöntemi olan PACS ve Hasta Bilgi Sistemleri hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

 • PACS,
 • Hasta Bilgi Sistemleri,
 • Sayısal Arşivleme,
 • Medikal Bilişim

DICOM Görüntü Standardı

Bildiriler
Mustafa Ulas, Aytug Boyaci
Akademik Bilişim’07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2007
Publication year: 2007

Özet:

Medikal görüntülerin sayısal olarak arşivlenmesi ve verilerin paylaşılmaya çalışılması sonucunda ortaya çıkan ortak biçim sorunun ortadan kaldırılması amacı ile DICOM standardı geliştirilmiştir. Bu standart ile her türlü medikal görüntü tanımlanabilir. DICOM dosyası içerisinde, bir hasta hakkında hasta adı, doktor adi gibi her türlü metinsel veri ve MR, Röntgen gibi medikal görüntüler saklanabilir. Bu yapısı ile basit bir veritabanı prototipini andırmaktadır. Bu kapsamda DICOM Okuyucu ve alternatif basit bir DICOM görüntüleyici tasarlanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

 • DICOM,
 • Sayısal Arşivleme,
 • Web Tabanlı Yönetim,
 • DICOM Görüntüleyici.

Büyük Kurumlara Yönelik Web Tabanlı Demirbaş Takip ve Yönetim Otomasyonu

Bildiriler
Mustafa Ulas, Aytug Boyaci, Erhan Akbal, Gurkan Karabatak
Akademik Bilişim’07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2007
Publication year: 2007

Özet:

Büyük kurumların ve Üniversitelerin demirbaşlarının kurum yöneticileri tarafından takip edilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaç Ayniyat Birimlerinin tuttuğu defterler vasıtasıyla giderilmektedir. Ancak bu yöntem hem yer hem de zaman konusunda kısıtlamalar getirmekteydi. Tutulan defterler kurumların kuruluş yıllarından itibaren tutulmaya başlandığı için herhangi bir bilgi için onlarca yıllık bir geçmişten beri tutulan defterlerin tamamı kontrol edilmesi gerekmekteydi. Bu büyük külfet getiren bir durumdur. Bu ihtiyaç mevcut teknolojiler tarafından giderilebilecek durumdadır. Sistem yöneticisinin kayıtları tamamen sayısal ortama almasından sonra tüm yöneticiler istedikleri zaman ve yerde kurumlarının bünyesinde bulunan tüm demirbaşların sayısını ve kullanıldıkları yerler hakkındaki bilgilere süratlice erişebileceklerdir. Mevcut sistemlerden farklı olarak ise yetki dâhilinde verilerin uzak kullanıcılara aktarılması sağlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

 • Ayniyat Otomasyonu,
 • e-Üniversite,
 • e-Devlet,
 • Demirbaş Takip,
 • Web Tabanlı Yönetim,
 • Uzak Yönetim

Büyük Kampüslerde IP Tabanlı Güvenlik Kamera Sistemi Çözümü

Bildiriler
Erhan Akbal, Aytug Boyaci, Gurkan Karabatak, Mustafa Ulas
11. Akademik Bilişim Konferansı, Şanlıurfa, 2009
Publication year: 2009

Özet

Günümüzde büyük kampüslere sahip üniversitelerde, yerleşke içerisinde olabilecek olaylar önemli bir güvenlik unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Üniversite yöneticileri güvenlik sorunları için çeşitli önlemler almaktadır. Bu önlemlerden en önemlilerden biri kamera güvenlik sistemleridir. Kamera güvenlik sistemlerinin literatürde çeşitli uygulama yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemlerden en uygulanabilir ve optimum çözüm üreten sistemler IP tabanlı güvenlik kamera sistemleridir. Analog kamera sistemlerinde, sistemin kontrolü ve kurulumu oldukça zordur. IP tabanlı kamera sistemlerinde ise ağ altyapısının düzgün planlanması ile çok başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Kullanılacak sistemde kamera merkezlerinin uygun seçilmesi ve kamera özelliklerinin optimum seçilmesi önemli bir unsurdur. Bu çalışmada IP tabanlı güvenlik kamera sistemi kurulurken dikkat edilmesi gereken unsurların neler olduğu ve ağ altyapısında ne gibi ayarlamalar yapılması gerektiği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler:

 • Güvenlik Kamera Sistemleri,
 • IP Kameralar,
 • Kampüs Kameraları,
 • Güvenlik Sistemleri

Artırılmış Gerçeklik Tabanlı İnteraktif Eğitim Platformu

Projeler
Publication year: 2016

Proje Özeti

 

Özet

 

 

Augmented Reality Based Expert Learning Assistant Model

Bildiriler
Aytug Boyaci, Mustafa Ulas
66th The IIER International Conference, Seoul, South Korea, ISBN:978-93-85973-88-8, 31st March 2016, Seul
Publication year: 2016

Abstract

Nowadays, increasing data should be converted into knowledge and competence and individuals should be grown with the ability to adapt this change. Thus, augmented reality techniques can be used for education. Augmented reality is a content enrichment system that aims to empower the perception of the user through placing computer-made voice, video, 2D or 3D objects on the real scene. Augmented reality applications have the structure to realize 3D interactive physical experience for the users by placing virtual objects on the real scene in line with the planned scenario. Thus, it helps the education processes to be more efficient while making it enjoyable. In this work, along with the current technologies, a new education model, which would carry the printed learning routines further to e-learning practices with the use of augmented reality, will be proposed. In this education model, the infrastructure realizes the use of the augmented reality objects through tablet, mobile phone or smart glasses as the education materials, a layered content management platform that would help both the creation of educational materials and users to receive them, analysis of the big data through data mining techniques and using the output for the user by the expert learning assistant will be proposed.

Keywords

 • E-learning,
 • Expert System,
 • Big Data,
 • Augmented Reality,
 • Data Mining

A Software Application Based on Augmented Reality to Improve Personal Sport Habits

Bildiriler
Mustafa Ulas, Aytug Boyaci
66th The IIER International Conference, Seoul, South Korea, 978-93-85973-88-8, 31st March 2016, Seul.
Publication year: 2016

Abstract

Augmented reality applications place the virtual images and 3d models onto real footage and enabled the users to interact with the virtual contents by physically. This innovative technology has applications in many areas such as education, health, and defense industry. One of the major problems is the lack of modern human beings do sport for a healthy life. Augmented reality technology can be presented as a solution to these shortcomings. The time spent with sports as fun and efficient evaluation issue is the primary objective of this study. An application model which is based on augmented reality has been formed to achieve this objective. The application will be placed on pre-defined scenarios on the image which is provided by the camera and this process will enable the user to efficiently spend the sport by creating a comparative performance data. This study has also demonstrated a supportive application in personal health with the software to be performed and a model has been introduced.

Keywords

 • Augmented Reality,
 • Embedded System,
 • Personal Healthcare,
 • Expert System,
 • Wearable Technology

Installation of Backup Model Consistent with Informatics Infrastructure of the Institutions

Bildiriler
Aytug Boyaci, Erhan Akbal
3. International Science and Technology Conference (ISTEC),ISSN:2116-7383, 2012, Dubai
Publication year: 2012

Abstract

 

Özet bilgi

An Application Carried Out Through the Integration of Google Maps API into Web Based Information Systems

Bildiriler
Mustafa Ulas, Aytug Boyaci
. International Science and Technology Conference (ISTEC), ISSN:2116-7383, 2012, Dubai.
Publication year: 2012

Abstract

 

özet bilgi

A smart trip advice model by inter car voting data over Internet towards pleasant driving

Bildiriler
Aytug Boyaci, Mustafa Kaya, Sengul Dogan, Erhan Akbal, Haluk Eren
International Conference on Connected Vehicles and Expo (ICCVE), ISSN:978-1-4799-6729-2, 2014, Vienna.
Publication year: 2014

Abstract:

Almost every day we can observe that most of people spend quite a long time in traffic environment. In the course of driving, motorists occasionally desire to get traditional travel information, such as traffic, road, car and safety related driving data. In the near future, we shall quite likely mention about new generation drivers who wish to get social based data and its manipulation. Hence, we should develop new driver necessity strategies satisfying Internet based requirements of new generation drivers. Here, we propose a system offering sub-trip options without ruining driver’s primary trip plan. In fact, we consider driving efficiency taking pleasure in driving by means of social computing rather exploiting traditional data manipulations such as safe driving, fuel-efficient driving, and obtaining traffic data. For the sake of new generation driver wishes, we develop a model using trip data and feedback information provided by drivers earlier visiting intended attraction place. Then, we utilize a social platform associated with central server holding social data such as road safety, weather conditions, and satisfaction rate of attraction place. In this study, we earlier define driver profiles as gourmand, shopaholic, adventurer, art lover, and technophile. Therefore, we propose a system satisfying possible sub-trip expectations of drivers having different profiles. Eventually, we have modeled a new generation inter car sub-route advice platform for pleasant and efficient trip

Student Success Analysis Motor in Web Based Learning Systems

Makaleler
Aytug Boyaci, Erhan Akbal
e-Journal of New World Sciences Academy, vol. 1, no. 7, pp. 25–37
Publication year: 2012

Abstract

In this study, a system that provides an individual studying program which brings up user statistics and user performance charts in a web based education system was designed. This system was used for users’ success statistics in web based foreign language learning system. In the study done, thanks to the designed system, with data obtained by measuring the output of the user’s learning process, a productive and dynamic studying program is provided to the student. In addition, the system, by providing various statistics about individual education process to the student, brings up the user’s performance charts. Thus, it is aimed to have a more productive study by giving some information such as user’s studying graphic, subject statistics, module statistics, vocabulary and performance statistics.

 

Keywords

 • Web Based Education,
 • Web Programming,
 • Foreign Language Education,
 • Performance Analysis,
 • e-learning,

Development of a Hierarchic Content Management System

Makaleler
Mustafa Ulas, Aytug Boyaci
e-Journal of New World Sciences Academy, vol. 7, no. 1, pp. 1–13
Publication year: 2012

Abstract

With the spread of the Internet use, it appears to be an ever-increasing necessity for the institutions to increase the quality of the information they provide to the mass they serve and to meet the needs. In existing systems, this necessity either is provided by half updatable web software in which management is centralized or is realized by the users who do not have sufficient knowledge. In both conditions, the presented content is unqualified or the system providing the content has a dangerous structure with many security holes. In this case, in the institutions such as universities that have a hierarchic structure, an easier solution should be offered to the units or personnel. In this study, a content management system (CMS) suggestion is offered in order to be used in institutions that have an institutional hierarchic structure. The aim is to develop a web-based content management system that makes an employee, who works as the webmaster in any unit, someone who could manage the system which has all web services without needing no more than usual computer usage knowledge.

Keywords:

 • Institutional Content Management,
 • e-University,
 • Security,
 • Web Programming,
 • Search Engine

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Kitap Bölümü
Kürüm Hasan, Daş Resul, Çıbuk Musa, Genç Zülfü, Tekin Ahmet, Balıkçı Kemal, Ertam Fatih, Sevinç Bahadır, Serhatlıoğlu İhsan, Özdemir Oğuzhan, Talu Muhammed Fatih, Akbulut Yaman, Akbal Erhan, Ulaş Mustafa, Karabatak Gürkan, Boyacı Aytuğ,
Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:215, ISBN:975-6305-09-6, Bölüm Sayfaları:93 -126
Publication year: 2006

Kitap Özeti

1592223

Özet Özet

Anahtar Kelimeler

 • Windows;
 • Microsoft Ofis Programları;
 • MS Word;
 • MS Excel;
 • MS Powerpoint

An Expert System Model That Enables The Development of Institutional Knowledge Using Text Mining Methods in Open Source Software

Makaleler
Aytug Boyaci, Mustafa Ulas
International Journal of Advance Computational Engineering and Networking, vol. 3, no. 5, pp. 33–36
Publication year: 2015

Abstract

With the rapidly developing information technology, institutions store the most important data in digital storage. This information is the most important data sources to create the company’s institutional knowledge. All information obtained by the Company is the company’s know-how. There are many workflow process such as reducing the cost, improving the quality of products and services offered by the company, ensure the efficiency, satisfying the expectations and demands of customers. There are several open source applications to manage each of these workflow processes and these applications produce qualitative or quantitative data. Management of big data which increases with growth of the company is quite difficult. This may cause false recognition of the important knowledge which is hidden in big data while data analysis and reporting. Text mining methods can be used for the analysis which is extremely important in order to increase the enterprise business intelligence of these data. In this study, A model is suggested to generate useful knowledge in big data which created by open source applications with text mining methods such as classification, association analysis, feature extraction and clustering.

Keywords

 • Big Data;
 • Text Mining;
 • Expert Systems;
 • Open Source Software;
 • Institutional Knowledge

ASP İle WEB Yazılımı Geliştirmeye Giriş

Kitap Bölümü
Balık Hasan Hüseyin, Seren Baran, Boyacı Aytuğ, Ulaş Mustafa, Özdemir Oğuzhan
Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:198, ISBN:975-394-043-2, Bölüm Sayfaları:33 -118
Publication year: 2004

Kitap Özeti

Özet Özet

 

LINUX NetFilter FireWall Altyapısı Kullanarak Bir FireBox Tasarımı

Bildiriler
Gurkan Karabatak, Erhan Akbal, Aytug Boyaci, Mustafa Ulas, Hasan H. Balik
Akademik Bilişim 2005, Gaziantep Üniversitesi, Şubat,2005
Publication year: 2005

Özet:

Günümüzde ağ sistemlerinde en yaygın olarak kullanılan açık kaynak kodlu firewall alt sistemi olan Linux-Netfilter, kabuk programlama ve php script dili kullanılarak donanımsal bir firewall tasarlanması amaçlanmıştır. Bu firewall tamamen web uzerinden yonetilebilecek bir yapıdadır ve istenildiği zaman seri port üzerinden konsol bağlantısı yapılarakda kullanılabilmektedir. Bu sayede kullanıcı firewall’u tamamen gorsel web arabirimini ve kolayliklarini kullanarak hızlı, etkin ve kolay bir sekilde sistemine kurup yonetebilecektir.