Publication Types:

A smart trip advice model by inter car voting data over Internet towards pleasant driving

Bildiriler
Aytug Boyaci, Mustafa Kaya, Sengul Dogan, Erhan Akbal, Haluk Eren
International Conference on Connected Vehicles and Expo (ICCVE), ISSN:978-1-4799-6729-2, 2014, Vienna.
Publication year: 2014

Abstract:

Almost every day we can observe that most of people spend quite a long time in traffic environment. In the course of driving, motorists occasionally desire to get traditional travel information, such as traffic, road, car and safety related driving data. In the near future, we shall quite likely mention about new generation drivers who wish to get social based data and its manipulation. Hence, we should develop new driver necessity strategies satisfying Internet based requirements of new generation drivers. Here, we propose a system offering sub-trip options without ruining driver’s primary trip plan. In fact, we consider driving efficiency taking pleasure in driving by means of social computing rather exploiting traditional data manipulations such as safe driving, fuel-efficient driving, and obtaining traffic data. For the sake of new generation driver wishes, we develop a model using trip data and feedback information provided by drivers earlier visiting intended attraction place. Then, we utilize a social platform associated with central server holding social data such as road safety, weather conditions, and satisfaction rate of attraction place. In this study, we earlier define driver profiles as gourmand, shopaholic, adventurer, art lover, and technophile. Therefore, we propose a system satisfying possible sub-trip expectations of drivers having different profiles. Eventually, we have modeled a new generation inter car sub-route advice platform for pleasant and efficient trip

An Application Carried Out Through the Integration of Google Maps API into Web Based Information Systems

Bildiriler
Mustafa Ulas, Aytug Boyaci
. International Science and Technology Conference (ISTEC), ISSN:2116-7383, 2012, Dubai.
Publication year: 2012

Abstract

 

özet bilgi

Installation of Backup Model Consistent with Informatics Infrastructure of the Institutions

Bildiriler
Aytug Boyaci, Erhan Akbal
3. International Science and Technology Conference (ISTEC),ISSN:2116-7383, 2012, Dubai
Publication year: 2012

Abstract

 

Özet bilgi

A Software Application Based on Augmented Reality to Improve Personal Sport Habits

Bildiriler
Mustafa Ulas, Aytug Boyaci
66th The IIER International Conference, Seoul, South Korea, 978-93-85973-88-8, 31st March 2016, Seul.
Publication year: 2016

Abstract

Augmented reality applications place the virtual images and 3d models onto real footage and enabled the users to interact with the virtual contents by physically. This innovative technology has applications in many areas such as education, health, and defense industry. One of the major problems is the lack of modern human beings do sport for a healthy life. Augmented reality technology can be presented as a solution to these shortcomings. The time spent with sports as fun and efficient evaluation issue is the primary objective of this study. An application model which is based on augmented reality has been formed to achieve this objective. The application will be placed on pre-defined scenarios on the image which is provided by the camera and this process will enable the user to efficiently spend the sport by creating a comparative performance data. This study has also demonstrated a supportive application in personal health with the software to be performed and a model has been introduced.

Keywords

 • Augmented Reality,
 • Embedded System,
 • Personal Healthcare,
 • Expert System,
 • Wearable Technology

Augmented Reality Based Expert Learning Assistant Model

Bildiriler
Aytug Boyaci, Mustafa Ulas
66th The IIER International Conference, Seoul, South Korea, ISBN:978-93-85973-88-8, 31st March 2016, Seul
Publication year: 2016

Abstract

Nowadays, increasing data should be converted into knowledge and competence and individuals should be grown with the ability to adapt this change. Thus, augmented reality techniques can be used for education. Augmented reality is a content enrichment system that aims to empower the perception of the user through placing computer-made voice, video, 2D or 3D objects on the real scene. Augmented reality applications have the structure to realize 3D interactive physical experience for the users by placing virtual objects on the real scene in line with the planned scenario. Thus, it helps the education processes to be more efficient while making it enjoyable. In this work, along with the current technologies, a new education model, which would carry the printed learning routines further to e-learning practices with the use of augmented reality, will be proposed. In this education model, the infrastructure realizes the use of the augmented reality objects through tablet, mobile phone or smart glasses as the education materials, a layered content management platform that would help both the creation of educational materials and users to receive them, analysis of the big data through data mining techniques and using the output for the user by the expert learning assistant will be proposed.

Keywords

 • E-learning,
 • Expert System,
 • Big Data,
 • Augmented Reality,
 • Data Mining

Büyük Kampüslerde IP Tabanlı Güvenlik Kamera Sistemi Çözümü

Bildiriler
Erhan Akbal, Aytug Boyaci, Gurkan Karabatak, Mustafa Ulas
11. Akademik Bilişim Konferansı, Şanlıurfa, 2009
Publication year: 2009

Özet

Günümüzde büyük kampüslere sahip üniversitelerde, yerleşke içerisinde olabilecek olaylar önemli bir güvenlik unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Üniversite yöneticileri güvenlik sorunları için çeşitli önlemler almaktadır. Bu önlemlerden en önemlilerden biri kamera güvenlik sistemleridir. Kamera güvenlik sistemlerinin literatürde çeşitli uygulama yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemlerden en uygulanabilir ve optimum çözüm üreten sistemler IP tabanlı güvenlik kamera sistemleridir. Analog kamera sistemlerinde, sistemin kontrolü ve kurulumu oldukça zordur. IP tabanlı kamera sistemlerinde ise ağ altyapısının düzgün planlanması ile çok başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Kullanılacak sistemde kamera merkezlerinin uygun seçilmesi ve kamera özelliklerinin optimum seçilmesi önemli bir unsurdur. Bu çalışmada IP tabanlı güvenlik kamera sistemi kurulurken dikkat edilmesi gereken unsurların neler olduğu ve ağ altyapısında ne gibi ayarlamalar yapılması gerektiği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler:

 • Güvenlik Kamera Sistemleri,
 • IP Kameralar,
 • Kampüs Kameraları,
 • Güvenlik Sistemleri

Büyük Kurumlara Yönelik Web Tabanlı Demirbaş Takip ve Yönetim Otomasyonu

Bildiriler
Mustafa Ulas, Aytug Boyaci, Erhan Akbal, Gurkan Karabatak
Akademik Bilişim’07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2007
Publication year: 2007

Özet:

Büyük kurumların ve Üniversitelerin demirbaşlarının kurum yöneticileri tarafından takip edilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaç Ayniyat Birimlerinin tuttuğu defterler vasıtasıyla giderilmektedir. Ancak bu yöntem hem yer hem de zaman konusunda kısıtlamalar getirmekteydi. Tutulan defterler kurumların kuruluş yıllarından itibaren tutulmaya başlandığı için herhangi bir bilgi için onlarca yıllık bir geçmişten beri tutulan defterlerin tamamı kontrol edilmesi gerekmekteydi. Bu büyük külfet getiren bir durumdur. Bu ihtiyaç mevcut teknolojiler tarafından giderilebilecek durumdadır. Sistem yöneticisinin kayıtları tamamen sayısal ortama almasından sonra tüm yöneticiler istedikleri zaman ve yerde kurumlarının bünyesinde bulunan tüm demirbaşların sayısını ve kullanıldıkları yerler hakkındaki bilgilere süratlice erişebileceklerdir. Mevcut sistemlerden farklı olarak ise yetki dâhilinde verilerin uzak kullanıcılara aktarılması sağlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

 • Ayniyat Otomasyonu,
 • e-Üniversite,
 • e-Devlet,
 • Demirbaş Takip,
 • Web Tabanlı Yönetim,
 • Uzak Yönetim

DICOM Görüntü Standardı

Bildiriler
Mustafa Ulas, Aytug Boyaci
Akademik Bilişim’07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2007
Publication year: 2007

Özet:

Medikal görüntülerin sayısal olarak arşivlenmesi ve verilerin paylaşılmaya çalışılması sonucunda ortaya çıkan ortak biçim sorunun ortadan kaldırılması amacı ile DICOM standardı geliştirilmiştir. Bu standart ile her türlü medikal görüntü tanımlanabilir. DICOM dosyası içerisinde, bir hasta hakkında hasta adı, doktor adi gibi her türlü metinsel veri ve MR, Röntgen gibi medikal görüntüler saklanabilir. Bu yapısı ile basit bir veritabanı prototipini andırmaktadır. Bu kapsamda DICOM Okuyucu ve alternatif basit bir DICOM görüntüleyici tasarlanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

 • DICOM,
 • Sayısal Arşivleme,
 • Web Tabanlı Yönetim,
 • DICOM Görüntüleyici.

PACS ve Medikal Görüntülerin Sayısal Olarak Arşivlenmesi

Bildiriler
Aytug Boyaci, Mustafa Ulas
Akademik Bilişim’07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2007
Publication year: 2007

Özet:

Son zamanlarda gelişen teknolojilerin sağlık alanında da uygulama alanlarının artması ile mevcut sorunlara karşı bilişim teknolojileri çözümler üretmişlerdir. En büyük sıkıntı verilerin tamamının metinsel veri olup kâğıt üzerinde olması idi. Ancak son beş yıl içerisinde gelişkinliği açıkça ortaya çıkan Hastane Bilgi Sistemleri ile bu sorun aşılmaya çalışılmış, Medikal görüntüler haricindeki tüm metinsel verilerin sayısal olarak arşivlenmesine yardımcı olunmuştur. Görüntülerin arşivlenmesi problemi ise DICOM standardı ve PACS sistemleri ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Burada görüntü saklama yöntemi olan PACS ve Hasta Bilgi Sistemleri hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

 • PACS,
 • Hasta Bilgi Sistemleri,
 • Sayısal Arşivleme,
 • Medikal Bilişim

Aktif Analog Filtrelerde Eleman Değerlerini Belirleyen Bilgisayar Yazılımı

Bildiriler
Turgay Kaya, Melih C. İnce, Erhan Akbal, Mustafa Ulaş, Aytuğ Boyacı
URSI (Union Radio – Scientifique İnternetionale), 2006
Publication year: 2006

Özet:

Aktif analog bant geçiren filtrelerde eleman değerlerinin hesaplanması, devrenin eleman sayısının artmasına bağlı olarak zorlaşmaktadır. Bant geçiren filtre tasarımı yapılırken bu karmaşık işlemleri daha kolay ve daha kısa bir sürede sonuçlandırmak istenen bir durumdur. Bu çalışmada, işlem karmaşasını ortadan kaldıran, her yeni isteğe göre yeni eleman değerlerini hesaplayan ve böylece yeni devrenin tasarımını kolaylaştıran bir bilgisayar programı gerçekleştirilmiştir. Bu program aracılığı ile kullanıcı elle hesaplanması çok zor olan derecelere sahip filtreleri bile hatasız hesaplayabilmektedir.

Fırat Üniversitesi Dinamik Web Sayfası

Bildiriler
Aytug Boyaci, Mustafa Ulas, Erhan Akbal, Gurkan Karabatak, Ayhan Akbal, Hasan H. Balik
Akademik Bilişim'05, 2005
Publication year: 2005

Özet:

Tüm Fırat Üniversitesi personeli ve öğrencileri başta olmak üzere tüm internet kullanıcılarının Fırat Üniversitesi web sitesini ziyaret ettiklerinde kolay anlaşılabilir bir arayüz ile ulaşmak istedikleri bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilmeleri, bununla beraber site yöneticilerinin de sistemi kolay ve güvenli bir şekilde güncellemesi ve yönetmesi projenin amacıdır.

LINUX NetFilter FireWall Altyapısı Kullanarak Bir FireBox Tasarımı

Bildiriler
Gurkan Karabatak, Erhan Akbal, Aytug Boyaci, Mustafa Ulas, Hasan H. Balik
Akademik Bilişim 2005, Gaziantep Üniversitesi, Şubat,2005
Publication year: 2005

Özet:

Günümüzde ağ sistemlerinde en yaygın olarak kullanılan açık kaynak kodlu firewall alt sistemi olan Linux-Netfilter, kabuk programlama ve php script dili kullanılarak donanımsal bir firewall tasarlanması amaçlanmıştır. Bu firewall tamamen web uzerinden yonetilebilecek bir yapıdadır ve istenildiği zaman seri port üzerinden konsol bağlantısı yapılarakda kullanılabilmektedir. Bu sayede kullanıcı firewall’u tamamen gorsel web arabirimini ve kolayliklarini kullanarak hızlı, etkin ve kolay bir sekilde sistemine kurup yonetebilecektir.