Adli Bilsim Mühendisligi Dersleri

 • ABM203
  Bilişim Suçu Donanımları
  image
  Dersin İçeriği: Temel bilgisayar bileşenleri ve terminolojisi, Veri saklama ortamları (Manyetik, flash, optik, RAM vb.), Giriş çıkış arayüzleri (Entegre sürücü devreleri, SATA, eSATA, USB 1,2,3,) Firewire, ScsI, ISCSI, SAS and Fiber Kanal, Sabit Disk Çoğaltma, Geçerlilik testlerinin prensipleri, Geçerlilik testi tasarımı, Gömülü cihazlar, Ağ donanımı (NIC, hub, switch, router, Modemler(Hücresel, Kablo, Fiber)), GPS Aygıtları, Ağ iletim ortamları, Eklenebilir cihazlar, Taşınabilir Cihazlar (Smart Phone, Tablet, Netbook), SIMM Kartlar, RFID nesneleri, Akıllı Kartlar, Manyetik Kartlar, Bilinmeyen veya kullanıcının eklediği cihazların incelenme metodları, Veri çıkarma, yakalama ve koruma yöntemleri.
 • ABM211
  Adli Bilişim Kanunları
  Dersin İçeriği: Bilgisayar Suçlarına giriş, Elektronik deliller, Elektronik ortamda bilgi arama, Elektronik deliller için izin süreci, Arama süreci problemleri, Arama izinleri ve şifreler, Kablosuz telefon takibi, Elektronik delillere el koymak, Bilgisayar ağ problemleri ve tanımlanamayan problemler (Outside the box), Yasal korumalar (Yazılı belgeler, Gizli dinleme yasası, elektronik izleme, İletişim yasası, Müstehcenlik ve çocuk pornografisi: Dağıtım, bulundurma ve izleme; Arama ve el koyma; yayınlanmasını durdurma; Cinsel içerikli mesajlaşma, İnternet yoluyla çocuk sömürüsü, Bilişimde sahte adresler ile mülkiyet suçları, Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanım Yasası, Adli bilişimde uluslararası ve ulusal yasal düzenlemeler, Fikri mülkiyet suçları, kötü amaçlı yazılımlar ve istenmeye e-postalar, Kimlik suçları ve tehditler, İnternet üzerinden taciz ve hakaret, Bilişim suçlarındaki özel ceza konuları, Öne çıkan internet güvenlik olayları (the conficker worm, stuxnet and flame, the NSA’s TSP).
 • ABM212
  İnternet ve E-Ticaret Güvenliği
  Dersin İçeriği: İnternet üzerinden saldırı ve savunmalar, güvenlik ilkeleri, caydırıcılık, HTTP Sunucuları, olay yönetimi, HTML formları, SQL sızmaları, Java güvenliği, Kimlik ve erişim denetimi, Kriptografi, Sertifikalar, SSL, şifre yönetimi, İletişim güvenliği, SSH, Firewall, VPN, Yasal sorunlar, sözleşmeler, Mevzuat ve yönetmelikler, Web Saldırıları, Güvenlik açıkları, Uygulama saldırıları, Ağ güvenliği, Web sunucu güvenliği, Bellek taşması.
 • ABM311
  Elektronik Deliller ve Bilgisayar Suçları
  Dersin İçeriği: Bilgisayar suçlarına giriş ve temel kavramlar. Bilgisayar suçları araştırmalarında yasal konular ve bilimsel yöntemlerle suç soruşturmalarına sistematik yaklaşımlar. Dosya sistemleri, veri kurtarma, internet takibi, elektronik delil toplama ve inceleme prosedür ve araçları.
 • ABM336
  Veri Madenciliği
  Dersin İçeriği: Uzman bilgi çıkarım süreci. Veri ambarı kavramları. Veri önişleme. Veri madenciliği fonksiyonları. Veri madenciliği algoritmaları. Web madenciliği kavramları. Web madenciliği uygulamaları.
 • ABM407
  Elektronik Delil Toplanması ve Analizi
  Dersin İçeriği: Sistem kayıtlarının analizi, Program ve işletim sistemi kurulum kayıtları, İşletim sistemi olay günlüğü, Sistem olay günlüğü analizi, Güvenlik duvarı ve saldırı tespit sistem kayıtları, Online sohbet analizi, Konuşma kayıtları analizi, Kaydedilmiş görüşme geçmiş kalıntıların analizi, Bağlantı olay günlüğünün analizi, Kullanılan online sohbet hesaplarının tespit edilmesi
  Sabit disk ve harici disk üzerindeki gizli alanların analizi, E-posta analizi, Mesaj başlıklarının analizi ve sahte e-postaların belirlenmesi, Sahte e-posta Spam ve Phishing ayrımının analizi, Mobil aygıt analizi, Windows kayıt defteri analizi, Veri yedeklerinin adli bilişim açısından öneminin tespiti

Yazılım Mühendisligi Dersleri

 • YMT113
  Bilgisayar Bilimlerine Giriş
  Dersin İçeriği: Yazılım geliştirme yaşam döngüsünde kodlama aşamasının ayrıntılı incelenmesi. Program mantığı tasarımı. Programlama dilleri. Nesneye dayalı yöntemlere giriş. Veritabanı yönetim sistemleri. Bilgisayar ağları ve iletişim. İnternet ve World Wide Web. Web için programlama teknolojileri. Bilgisayarlar ve güvenlik. Bilgisayarlar ve sosyal konular.
 • YMT114
  Yazılım Mühendisliğinin Temelleri
  Dersin İçeriği: Yazılım mühendisliğinin kapsamı. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü modelleri. Yazılım süreci. Yazılım takımları. Yazılım araçları. Yazılım sınama. Modüller ve nesneler. Yeniden kullanılabilirlik ve taşınabilirlik. Planlama, maliyet ve zaman tahmini. Gereksinimler. Klasik analiz. Nesne-tabanlı analiz. Tasarım türleri ve nesne-yönlü tasarım. Gerçekleştirme ve Entegrasyon. Yazılım ürününün teslim sonrası bakımı.

Diger Bölüm Dersleri

 • BIL166
  Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş
  Dersin İçerigi: Yapısal veya modüler program mantığı, problem analiz yöntemleri. Temel algoritma kavramları, modüllere ayırma ve sıralama yöntemleri. Akış şeması sembolleri, semboller arası bağlantı, giriş, çıkış, karar ve referans sembolleri. Değişken ve sabit tipler, sayısal değişkenler, alfanümerik değişkenler, değişken seçim kriterleri. Atama, karar ve döngü yapıları, başlangıç ve bitiş yapıları. Java geliştirme programı, kodlama, derleme, hata yakalama, ayıklama, nesne yapıları.
 • BIL390
  Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu

  Ders İçerigi: Performans kriterleri, uluslararası performans standartları, performans-maliyet analiz yöntemleri ve teknolojik eğilimler. İşlemci tasarım yöntemleri, tasarım süreci, kapı seviyesi tasarımı, kayıtçı seviyesi tasarımı ve işlemci seviyesi tasarımı. Boru hattı (pipeline) yapısı, çalışması, veri ve kontrol kayıpları, performans kayıpları, komut seviyesi paralellik, dinamik süreç (dynamic scheduling), dinamik donanım tahminleri ve derleyici desteği. Temel tamsayı aritmetiği, sayısal gösterimler, kayan noktalı (floating point) aritmetik, aritmetik işlem hızlandırma birimleri, çarpma ve bölme işlemlerini hızlandırma, aritmetik mantık birimi tasarımı, komut seti format ve tipleri, komut seti kodlama ve kod çözme teknikleri, bellek adresleme yöntemleri, donanımsal kontrol, mikroprogramlı kontrol ve pipeline kontrol. Bellek teknolojileri (DDR, SDRAM, RDRAM), önbellek (cache) yapısı, çalışması ve performansı etkileyen unsurlar, ana bellek, sanal bellek, bellek hiyerarşisi tasarımı, bellek performans analizi, depolama aygıtları, iç ve dış veriyolları, giriş/çıkış hız performansları, güvenilirlik, RAID teknolojisi, işletim sistemi ile etkileşim, hata bulma ve düzeltme sistemleri. Süper ölçekli (superscaler) ve süper işhatlı (workline) işlemciler, paralel işlem türleri, paralel işlem sistemleri, senkronizasyon, ortak bellek kullanım teknikleri ve vektör işlemciler.

 • BIL391
  Isletim Sistemleri
  Dersin İçerigi: Program, işlem (Process), işlemcik (Thread) , kilitlenme (deadlock), İşlem ve işlemcik kullanımı, boru (pipe), kilitlenme (deadlock) modelleri, kilitlenme’den kurtulma ve çağrılar (calls).Temel hafıza yönetim prensipleri, tekli – çoklu programlama, yer değiştirme (swapping), sayfalama (paging). Dosyalar, isimlendirme, tipleri, yapıları, erişim ve öznitelikleri, dosya işlemleri, klasörler ve farklı işletim sistemlerine ait dosya türleri. İşletim sistemlerinin yapıları; Çekirdek (kernel), yönetim(executive), donanım arabirim katmanı (HAL), kabuk (shell), işletim sistemi modelleri, dağıtık sistemler, sanal makineler, tek kullanıcılı, çok kullanıcılı sistemler, sunucu istemci modelleri. Çok kullanıcılı işletim sistemlerinde (NT, Linux vb.) kullanıcı ve disk yönetimi , toplu iş dosyaları oluşturma, temel komutlar ve hafıza yönetimi komutları.
 • BIL457
  Uzman Sistemler
  Dersin İçerigi: Giriş, tanımlar, yapılar ve parçalar, bilgi sunumu, bilgi edinme, sonuç çıkarma, kullanıcı arayüzü, belirsizlik, bir uzman sistemi kurma, bir uzman sisteminin onayı. Uzman sistem araçları ve kabukları. Uygulamalar. WINESTA nedir?, parametreler, bölümler, Winesta ile örnek programların yazılması, ESTA’ da değişkenler ve söz dizimi kuralları, Başlık, Sayısal ve Metin fonksiyonları, Esta’ da Ana menü komutları, File, Edit, Consult, Parameter, Section, Title, Picture ve Window menüleri, ESTA PLUS, ESTA menüsünün Türkçeleştirilmesi.
 • BIL466
  Elektronik Ticaret Uygulamaları
  Dersin İçerigi: Internet, elektronik alış veriş, sanal ticaret, iş yönetimi, çevrim içi (online) hizmetler, ticaret politikaları, elektronik ödeme sistemleri, tüketici hakları ve reklam. Elektronik ticaretin avantajları, geleneksel ticaretle karşılaştırma ve güncel gelişmeleri elektronik ticarete uygulama. Web alt yapısı,(donanım, yazılım) müşteri ara yüzü oluşturma, veri tabanı işlemleri, ilişkilendirme, sorgulama, kayıt ekleme, silme, yenileme, yükleme, güncelleme ve yayınlama. Sanal ticaret kullanımındaki risk ve tüketici haklarının korunması. Şifre yöntemleri (onaylama, doğrulama, oluşturma, şifre güvenliği), şifrelemeye uygun güvenli ara yüz tasarımı ve güvenlik yazılımı kullanımı.
 • BIL484
  Bilgisayar Agları II
  Dersin İçerigi: ISDN, PSDN, ATM,IPV6,DQDB. DNS yapılandırma, DHCP yapılandırma, NIS, istemci ayarları, DDNS, WINS. Proxy yapılandırma, web hizmetleri, (POP3, SOCKS, IRC, http, VPN). Kripto, SSL, Dijital imza, haberleşme güvenliği, e-posta – web sunucu güvenliği. IIS kurma, web hizmetlerini IIS üzerinden yönetme, doğrulama(authentication), SNMP ile ağ izleme.
 • BIL486
  Web Programlama
  Dersin İçerigi: Etkileşimli web sayfası, bilgi girme/sorgulama, sohbet, alışveriş ve üyelik kaydı vb. Web sunucu ve programlama için gerekli yazılımları (IIS, Apache, vb) kurma. Form ve script bağlantıları, metin kutusu, kontrol kutusu, seçim kutusu, butonlar ve menüler. Web programlama dilleri (php, asp, cgi, java, vb) yapısal farklılıklar, karşılaştırma, atama, döngü, dizi işlemleri, değişkenler, sabitler ve java uygulamacıkları (applet). Veritabanı hazırlama, veritabanı sorgulama (SQL, MYSQL vb.) ve veritabanı bağlantıları (ODBC, JDBC vb.). Etkileşimli web sayfası yönetme, veri arşivleme, güncelleme, veritabanı düzenleme ve yayın sürekliliği.