Duyurular

 • Dersle ilgili tüm kaynaklara Google Classroom üzerinden erişebilirsiniz. Sisteme Fırat Üniversitesi kullanıcı adınız ve şifrenizle girebilirsiniz. Fırat kullanıcı adı ve şifresi olmayan öğrencilerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Dersin Hedefleri

 • Adli bilişim mühendisliği ve bilişim suçlarıyla ilgili yasal prosedürleri öğretmek ve sahada bu prosedürlere göre çalışmalarını sağlamak.
 • Adli bilişim mühendisliği ve bilişim suçlarıyla ilgili yasal prosedürleri öğretmek ve sahada bu prosedürlere göre çalışmalarını sağlamak.

Ders Içerigi

Bilgisayar Suçlarına giriş, Elektronik deliller, Elektronik ortamda bilgi arama, Elektronik deliller için izin süreci, Arama süreci problemleri, Arama izinleri ve şifreler, Kablosuz telefon takibi, Elektronik delillere el koymak, Bilgisayar ağ problemleri ve tanımlanamayan problemler (Outside the box), Yasal korumalar (Yazılı belgeler, Gizli dinleme yasası, elektronik izleme, İletişim yasası, Müstehcenlik ve çocuk pornografisi: Dağıtım, bulundurma ve izleme; Arama ve el koyma; yayınlanmasını durdurma; Cinsel içerikli mesajlaşma, İnternet yoluyla çocuk sömürüsü, Bilişimde sahte adresler ile mülkiyet suçları, Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanım Yasası, Adli bilişimde uluslararası ve ulusal yasal düzenlemeler, Fikri mülkiyet suçları, kötü amaçlı yazılımlar ve istenmeye e-postalar, Kimlik suçları ve tehditler, İnternet üzerinden taciz ve hakaret, Bilişim suçlarındaki özel ceza konuları, Öne çıkan internet güvenlik olayları (the conficker worm, stuxnet and flame, the NSA’s TSP).

Elde Edilecek Çıktılar

Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

Haftalık Teori Dersi Planı

 • 1. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 2. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 3. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 4. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 5. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 6. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 7. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 8. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 9. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 10. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 11. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 12. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 13. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 14. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

Haftalık Uygulama Dersi Planı

 • 1. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 2. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 3. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 4. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 5. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 6. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 7. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 8. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 9. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 10. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 11. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 12. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 13. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

 • 14. Hafta

  Adli bilişim kanunları hakkında bilgi edindirmek.

Kaynak Kitaplar

 • Bilisim Suçları ve Bilisim Yoluyla Islenen Suçlar

  Yazar: Ömer Demir, Mehmet Arıç, Halil Polat

  Uygulamada gerek savcılık, gerekse ceza mahkemeleri açısından bilişim suçları alanında, suçun nitelendirilmesi ve toplanacak delillerin neler olduğu hususunda büyük bir boşluk bulunmaktadır. Özellikle yer yer bilgisayar teknolojisine ilişkin teknik bilgiyi gerektiren bu alanda, Cumhuriyet savcılarımıza ve ceza hâkimlerimize yol gösterici nitelikte bir eser bulunmamaktadır.

  Uygulamadaki eserler incelendiğinde konu anlatımı ve Yargıtay kararlarından ibaret oldukları anlaşılmaktadır. Ancak uygulamacı konumunda olan Cumhuriyet savcıları ve hâkimler açısından uygulamada hangi tip olayların geldiği, hangi olayların hangi suça vücut verdiği, hangi olaylarda hangi delillerin toplanması gerektiği ve nerelere hangi yazışmaların yapılması gerektiği hususunda rehber niteliğinde bir eser bulunmadığından, elinizdeki eserin yazılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

  Bu eserde, bilişim alanındaki suçlar mevzuatı, konu anlatımı ve Yargıtay içtihatları ile birlikte ele alındıktan sonra, uygulamada olayların ne şekilde savcılığa intikal ettiği, bu olaylar üzerine hangi delillerin toplanması gerektiği ve hangi yazışmaların yapılması gerektiği sırasıyla anlatılmıştır. Yazışma kısmı da tamamlandıktan sonra konuya ilişkin iddianame ve gerekçeli mahkeme kararı örnekleri verilmiştir.

  Konu Başlıkları

  • Soruşturma ve Kovuşturma Yöntemleri
  • Uygulamada Karşılaşılan olay Tipleri
  • Olayların Hukuki Nitelemesi
  • Soruşturma Usulü
  • Hangi Delillerin Toplanması Gerektiği
  • Nereye Müzekkere Yazılacağı Hususu
  • Müzekkere, Takipsizlik, İddianame ve Gerekçeli Karar Örnekleri
  • Yargıtay Kararları
 • Adli Bilişim ve Elektronik Deliller

  Yazar: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çakır (Editör), Mehmet Serkan Kılıç (Editör)

  Bilgisayar medyaları üzerinde bulunan elektronik verilerin zarar vermeksizin elde edilmesi, kendine özgü yöntemlerle incelenmesi, değerlendirilmesi ve anlaşılır şekilde raporlanması sürecini kapsayan bir bilim dalı olan adli bilişim disiplinine katkı sağlamak amacı ile alanında deneyimli 17 bilişim uzmanı sahip olduğu bilgi birikimini “Adli Bilişim ve Elektronik Deliller” isimli kitapta 14 başlık altında bir araya getirmiştir. Kitabın devamı niteliğinde ise siber dünyadaki gelişmelere dikkat çekmek amacı ile “Güncel Tehdit: Siber Suçlar” isimli ikinci bir kitap hazırlanmıştır.

  Konu Başlıkları

  • Bilgisayar Mimarisi
  • Bilgisayar Ağları ve Adli Bilişim
  • Elektronik Deliller ve Yapısal Özellikleri
  • Bilgisayar Medyalarına İlk Müdahale
  • Adli Bilişimde Kullanılan Ekipmanlar
  • Elektronik Verilerin Delillendirilmesi
  • Uçucu Verilere Müdahale
  • İnternet Kalıntılarının İncelenmesi
  • Mobil Cihazların İncelenmesi
  • Farklı İşletim Sistemlerinin İncelenmesi
  • Görüntü ve Ses Verilerinin İncelenmesi
  • Ses ve Görüntü Verilerinden Delil Elde Edilmesi
  • Rapor Hazırlama
  • Karşılaştırmalı Hukukta Elektronik Deliller
 • Adli Bilişim Dijital Delillerin Elde Edilmesi ve Analizi

  Yazar: Türkay Henkoğlu

  Bu kitapta, adli bilişim ve delillerin elde edilmesi sürecindeki zorlukların teknik ve hukuki boyutları irdelenmiş ve adli bilişim konusundaki bilinçliliğin en üst seviyede olduğu ülkelerdeki uygulamalar örnek alınarak, teknik analiz ve bilirkişilik konusunda bir şablon oluşturulmuştur.

  Olay yerinde bulunan dijital delillerin tespit edilmesi, toplanması, muhafazası, laboratuvar ortamında delillerin açığa çıkartılması, incelenmesi, analizinin yapılması ve nihai olarak bilirkişilik-raporlandırma süreçlerini de içine alan tüm adli bilişim aşamaları teknik ve hukuki yönleriyle ele alınmıştır. Ayrıca, bazı meslek gruplarının (kolluk kuvvetleri, hâkim, savcı ve avukatlar gibi) adli bilişim alanının zorlukları hakkında daha bilinçli olmaları ve büyük şehirlerde dijital delillerin elde edilmesi ve analizi konusunda duyulan hassasiyetin ülke genelinde gösterilmesi, bu alanda çalışan çok az sayıdaki iyi yetişmiş/nitelikli adli bilişim uzmanından daha etkin olarak faydalanılması gerektiği ve yeterli sayıda adli bilişim laboratuvarının zaman kaybetmeksizin kurulmasının hukuk sisteminin öncelikli ihtiyacı haline geldiği kanaati vurgulanmıştır.

  Konu Başlıkları

  • Dijital Delillerin Tanımlanması
  • Adli Bilişimin Aşamaları
  • Dijital Delillerin Elde Edilmesi
  • Adli Bilişimde Kullanılan Yazılımlar
  • Disk İmaj Oluşturma İşlemleri
  • Sabit Diskler ve Dosya Sistemleri
  • Dosya Analiz İşlemleri
  • İşletim Sistemi Üzerinden Dijital Delillerin Elde Edilmesi ve Analizi
  • Veri Yedekleri ve Adli Bilişim Açısından Önemi
  • Ceza Kanununda ve Bilişim Suçlarında Kast
  • Yetkisiz Erişimler ve Bilgi Güvenliğinin Önemi
  • Bilirkişilik ve Raporlandırma
 • Güncel Tehdit: Siber Suçlar

  Yazar: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çakır (Editör), Mehmet Serkan Kılıç (Editör)

  Gelişen ve yaygınlaşan bilişim teknolojileri aracılığı ile veya doğrudan bu sistemlere yönelik işlenen suçlar olan siber suç kavramının; çok yönlü olarak ele alınması için alanında deneyimli 13 bilişim uzmanı sahip olduğu bilgi birikimini “Güncel Tehdit: Siber Suçlar” isimli kitapta 11 başlık altında bir araya getirmiştir. Kitabın devamı niteliğinde ise adli bilişim sürecinin bir bütün olarak ele alındığı “Adli Bilişim ve Elektronik Deliller” isimli ikinci bir kitap hazırlanmıştır.

  Konu Başlıkları

  • Siber Suçlar ve Teorik Yaklaşımlar
  • Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Yürütülen Çalışmalar
  • İnternet Düzenlemeleri
  • İnternet Üzerinden Dolandırıcılık
  • Sosyal Medyanın Gücü
  • Siber Suçlarla Mücadelede Akreditasyon Faliyetleri
  • Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Siber Suçlar
  • Bilgi Güvenliği Riskleri ve Bilgi Güvencesi
  • Kamu Kurumlarında Log Yönetimi
  • Mobil Cihaz Kullanımı, Tehditler ve Güvenlik Önlemleri
  • Siber Suçlarda Yeni Trendler
 • Adli Bilimlerde Ses ve Konuşma İncelemeleri

  Yazar: Levent Bayram

  Hemen hemen bütün kriminal olaylarda ses, suçun işlenmesinde bir vasıta olarak kullanılmaktadır. Medyalar içerisinde yer alan ses ve konuşma kayıtları, olay/olayların ortaya çıkarılmasında eldeki tek delil olabilir ve şüpheli ya da şüpheliler ortaya çıkarılarak işlenen suçun faillerinin bulunmasında soruşturmacı birimlere kolaylık sağlayabilir.

  Suçluların tespit edilip yakalanması, cezalandırılması, adaletin tecelli ettirilmesi ve bu doğrultuda da insanların daha iyi koşullarda yaşayabilmesi bakımından genelde adli bilimlere, özelde de ses ve konuşma incelemeleri alanında çalışan uzmanlara büyük görevler düşmektedir.

  Sistematik ve titiz bir çalışmanın ürünü olan bu kitap; kolluk kuvvetlerine, yargı mensuplarına, adli tıp, emniyet ve jandarma olay yeri inceleme birimlerine, hukuk fakülteleri öğrenci ve öğretim görevlilerine, polis akademisi ve polis meslek yüksek okulu öğrencilerine kısaca adalete hizmet eden herkese yararlı olacak bir başvuru kitabı niteliğindedir.
  Hazırlanan eser; ele alınan konular ve içerik ile ses ve konuşma incelemeleri alanındaki gerçek olaylar üzerindeki pratik uygulamaları bakımından bir alan uzmanı tarafından hazırlanan ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır.

  Konu Başlıkları

  • Konuşma Anatomisi ve Fizyolojisi
  • Sesbilim ve Türkçenin Ses Dizimi
  • Ses ve Konuşma İncelemeleri Alanında Adli Servisler
  • Konuşmacı Teşhis ve Tanıma
  • Kayıt Güvenilirliği
  • Kayıt İyileştireme
  • Bulguların Toplanması, Korunması, Nakil ve Taşıma İşlemleri
  • Ses ve – veya Görüntü Kayıtlarının Türk Hukukundaki Yeri
  • Ses ve Konuşma İncelemeleri Uzman Etiği
  • Ülkemizde Ses ve Konuşma İncelemeleri Alanında Hizmet Yürüten Adli Bilim Laboratuvarları
 • Adli Ses İncelemeleri ve Hukuki Boyutu

  Yazar: Hanifi Sever

  Kitapta, dilbilim ve tarihine bakış, konuşmanın fizyolojisi, sesbilim, adli ses laboratuvarları ve adli ses analizi, ses delilleri ve hukuki durumu, adli ses incelemeleri sayesinde çözülen örnek olaylar gibi konular yer almaktadır.

Haftalık Proje Planı

Ders dönemi içinde proje takvimi açıklanacaktır.

Dönem Projeleri

Ders dönemi içinde proje takvimi açıklanacaktır.

Proje Teslim Süreçleri

Ders dönemi içinde proje takvimi açıklanacaktır.

Degerlendirme Ölçütleri

Notlar

Ara Sınav 20%
Proje Ödevi 20%
Genel Sınav 60%

Iletisim Bilgileri

 • Dersin Sorumlusu
  Yrd.Doç.Dr. Aytug Boyaci
  image

  E-posta aytugboyaci@firat.edu.tr
  Derslik ABM 101
  Ders Saatleri

 • Dersin Yardımcısı
  Ars.Grv. Yunus Korkmaz
  image

  E-posta ykorkmaz@firat.edu.tr
  Derslik Lab 101
  Ders Saatleri